۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
خبر فوری /
 آخرین مهلت حذف اضطراری : 21آذر 98

گستره‌ ارزش‌یابی :از 23 آذر تا 5 دی98

پایان کلاس‌ها: 12 دی 98

شروع امتحان‌ها :17 دی 98

امتحان درس‌های عمومی: 17 و18 و 19 دی 98

امتحان‌ درس‌های تخصصی:از 21 دی تا 3 بهمن 98

اطلاعات بیشتر
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.