دانشگاه الزهرا
دانشكده تربيت بدني:
نشست علمي"فرهنگ دانشگاهي چيست:چالش ها و ضرورت ها"
زمان: 26 مهر 96
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي در روز چهارشنبه 26/7/96 ساعت 13 تا 15 نشست علمي"فرهنگ دانشگاهي چيست:چالش ها و ضرورت ها" را با حضور آقاي دكتر نعمت الله فاضلي، دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه(سالن كنفرانس سپيده كاشاني) برگزار خواهد كرد.
 
 
 
 
تاریخ:
1396/06/20
تعداد بازدید:
96
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+