دانشگاه الزهرا
دوازدهمين همايش ملي ارزيابي كيفيت در نظام‌هاي دانشگاهي
ارسال شده در تاریخ 1397/02/19
ساعت 12:06
ارسال کننده:
تعداد بازدید:132
تصاویر مرتبط:
temptool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+