دانشگاه الزهرا
انتصاب معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه الزهرا(س)
ارسال شده در تاریخ 1396/07/10
ساعت 08:47
خانم دكتر ملانظري- سرپرست دانشگاه الزهرا(س)- طي حكمي به تاريخ 6 مهرماه 1396، آقاي دكتر يداله اردوخاني، عضو هيأت علمي دانشكده رياضي، را به سمت معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منصوب نمود.
خانم دكتر ملانظري در متن حكم آقاي دكتر اردوخاني با با ذكر توانمندي و تجربيات ارزشمند هاي ايشان در امور آموزشي و پژوهشي؛ موفقيت ايشان را با اتكال به خداوند و بهره گيري از توانمندي هاي مجموعه همكاران در مسير جهت دهي و گسترش فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه با هدف خدمت به جامعه خواستا گرديده است.
همچنين ايشان طي حكم ديگري به همين تاريخ از خدمات آقاي دكتر مرتضي شيري- عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و شيمي- در سمت معاونت پژوهشي تشكر و قدرداني كرده و ايشان را به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در امور پژوهشي منصوب نمود.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:415
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+