دانشگاه الزهرا
ارتقاي رتبه اعضاي هيات علمي دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1396/07/17
ساعت 13:50
طبق اعلام معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در صد و سي و پنجمين نشست هيأت مميزه دانشگاه مورخ 5/7/96 براساس ضوابط مندرج در آئين نامه ارتقا به شماره 98727/15/89 مورخ 3/12/89 ارتقاء مرتبه اعضاي هبأت علمي به شرح ذيل به تصويب رسيد.
- آقاي علي رحماني، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي
- خانم فهيمه دانشگر، عضو هيأت علمي دانشكده هنر از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري
- آقاي فريد بهروزي، عضو هيأت علمي دانشكده علوم رياضي از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا (س)، ضمن عرض تبريك به نامبردگان، سلامتي و توفيقات روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:436
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+