دانشگاه الزهرا
برگزاري دوره هاي آموزش حقوق شهروندي، تعالي سازماني و دولت الكترونيك در دانشگاه الزهرا(س)
ارسال شده در تاریخ 1396/07/20
ساعت 12:33
مديريت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه الزهرا(س) در راستاي توسعه و تعالي همكاران غير هيات علمي، اقدام به برگزاري سه دوره آموزشي حقوق شهروندي، تعالي سازماني و دولت الكترونيك در ماه هاي شهريور و مهر 96 نمود.
دوره آموزشي حقوق و رفتار شهروندي در راستاي تحقق منشورحقوق شهروندي، ابلاغيه شماره 1091808 مورخ 22/12/1395 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور از تاريخ 16/7/96 لغايت 21/8/96 در هشت گروه در تالار انديشه ساختمان خوارزمي در حال برگزاري است.
در پايان دوره شركت كنندگان در صورت كسب حد نصاب قبولي در آزمون، گواهي نامه آموزشي دريافت خواهند نمود.
گفتني است فايل آموزشي دوره مذكور جهت بهره برداري همكاران روي سايت اين مديريت، قسمت فايل هاي آموزشي قرار گرفته است.
كارگاه آموزشي گام هاي اجرايي استقرار مدل تعالي منابع انساني نيز در تاريخ 18/7/96 در سالن دكتر توراني ساختمان خوارزمي با حضور 268 نفر از اعضاي دانشگاه برگزار گرديد. همچنين عصر همان روز كارگاه ديگري با همين موضوع و به صورت تخصصي جهت بهره برداري اعضاي مديريت برنامه و بودجه، مديريت امور اداري و پشتيباني و مركز ارزيابي و پايش عملكرد اجرا گرديد.
در همين زمينه و به منظور توانمند سازي و با هدف ارتقاء سطح دانش كاركنان در زمينه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در سازمانهاي دولتي، دوره مجازي دولت الكترونيك نيز به صورت مجازي و با حضور 221 نفر از اعضاي غير هيات علمي دانشگاه در تاريخ 29/6/96 در سايت افق ساختمان خوارزمي برگزار گرديد. متقاضياني كه موفق به كسب حد نصاب نمره قبولي در آزمون شدند، گواهي قبولي در دوره را دريافت مي نمايند.
ضمنا فايل آموزشي دوره مذكور نيز جهت بهره برداري همكاران روي سايت اين مديريت قرار گرفته است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:207
تصاویر مرتبط:
temptool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+