دانشگاه الزهرا
دريافت فرصت مطالعاتي دانشجوي دكتراي دانشگاه الزهرا از دانشگاه مك گيل كانادا
ارسال شده در تاریخ 1396/07/22
ساعت 08:49
خانم صنم ابراهيم زاده دانشجوي دكتراي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا موفق به دريافت فرصت مطالعاتي شش ماهه از دانشكده علوم اطلاعات دانشگاه مك گيل كانادا شد. وي از جولاي 2018 به عنوان عضو گروه تحقيقاتي دكتر كيميز دالكير، دانشيار گروه علوم اطلاعات به انجام پژوهش در موضوع "تاثير فاكتورهاي اجتماعي و موقعيتي در رفتار اطلاعات فردي" مشغول خواهد شد.
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن عرض تبريك به ايشان، سلامتي و توفيقات روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:314
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+