دانشگاه الزهرا
همايش بين المللي روزهاي فرانسوي-ايراني ترجمه 1396
ارسال شده در تاریخ 1396/07/23
ساعت 16:18
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:120
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+