دانشگاه الزهرا
تشكيل تيم هاي ورزشي ويژه اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي دانشگاه الزهرا(س) و آغاز تمرينات
ارسال شده در تاریخ 1396/07/25
ساعت 17:24
شروع تمرينات تيم هاي ورزشي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي دانشگاه الزهرا (آقا و خانم)
پيرو بخشنامه ارسالي از سوي دبيرخانه منطقه يك دانشگاه هاي كشور در خصوص برگزاري جشنواره ورزشي كاركنان دانشگاه هاي منطقه يك كشور، تيم هاي ورزشي دانشگاه الزهراس از تاريخ 13 مهر 1396 در رشته هاي ذيل شروع به فعاليت كرده است:
1- تيم شطرنج (خانم ها): با مربيگري آقاي هنري، روزهاي 5 شنبه (از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر) در اداره تربيت بدني.
2- تيم تنيس روي ميز (خانم ها): با مربيگري خانم ليموچي، روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه (ازساعت 11:30لغايت 13) در سالن باغ نو
3- تيم شنا (خانم ها): با مربيگري خانم شعباني، روزهاي دوشنبه (از ساعت 11:30لغايت 13) در استخر دانشگاه
4- تيم شطرنج (آقايان): با مربيگري آقاي هنري، روزهاي 5 شنبه (از ساعت 12 صبح لغايت 2بعدازظهر) در اداره تربيت بدني
5- تيم تنيس روي ميز (آقايان): با مربيگري آقاي آقايي، روزهاي شنبه و دوشنبه (از ساعت 17صبح لغايت 19) در سالن باغ نو
6- تيم فوتبال (آقايان): با مربيگري آقاي خردمند، روزهاي شنبه و دوشنبه (از ساعت 17صبح لغايت 19) در سالن باغ نو
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:196
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+