دانشگاه الزهرا
دانشكده هنر:
فراخوان اولين همايش بين المللي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويكرد محيط زيست
زمان: 2 اسفند
انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران برگزار كننده اولين همايش بين المللي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويكرد محيط زيست
 
لينك 
 
 
تاریخ:
1396/05/01
تعداد بازدید:
664
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+