دانشگاه الزهرا
بازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه
ارسال شده در تاریخ 1396/07/27
ساعت 10:42
دكتر رحماني، معاون اداري و مالي دانشگاه الزهرا(س)، به همراه مهندس حيدراولاد، رييس دفترفني و طرحهاي عمراني در تاريخ 26مهرماه 96 درشعبه اروميه حضوريافته و از پروژه درحال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه بازديد كردند و ازنزديك روند پيشرفت پروژه رابررسي نمودند.
به منظور پيگيري امور جلسه اي نيز با حضور پيمانكار پروژه و مهندسين ناظر برگزارگرديد. درادامه دكتر رحماني درمحل فعلي شعبه درجلسه اي كه با حضور سرپرست و اعضاي هيات علمي شعبه برگزارگرديد شركت كردند،
دراين جلسه دكتر قربان نژاد، سرپرست شعبه گزارشي ازاقدامات انجام گرفته در اين مركز آموزشي دانشگاه الزهرا(س) را ارايه نمود. همچنين دكتر رحماني، كارگاه 90دقيقه اي روش تحقيق درحسابداري را در اين روز براي دانشجويان حسابداري برگزاركرد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:208
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+