دانشگاه الزهرا
دانشكده علوم رياضي:
نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي
زمان: 30 آبان و 1 و 2 آذر96
نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفينوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي
تاريخ: 30 آبان و 1و 2 آذر96

مكان: سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا


 لينك خبر
 
 
 
 
 
تاریخ:
1396/08/01
تعداد بازدید:
157
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+