دانشگاه الزهرا
فراخوان ثبت نام انتخابات شوراي صنفي دانشجويان
ارسال شده در تاریخ 1396/08/01
ساعت 11:36
ارسال کننده:
تعداد بازدید:261
تصاویر مرتبط:
temptool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+