دانشگاه الزهرا
چاپ دو مقاله ISI توسط محقق پسادكتري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
ارسال شده در تاریخ 1396/08/01
ساعت 11:59
آقاي دكتر عباس عبداللهي محقق پسا دكتري دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي ، با همكاري خانم دكتر سيمين حسينيان مدير و عضو هيات علمي گروه مشاوره و راهنمائي، موفق به چاپ سومين و چهارمين مقاله آي اس آي با مشخصات ذيل شده است.


Clarifying the Roles of Hardiness and Hopelessness in Relation to Suicidal Ideation Among Malaysian Undergraduate Students


The big five personality traits and environmental concern: the moderating roles

of individualism/collectivism and gender
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن عرض تبريك به ايشان، سلامتي و توفيقات روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است. 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:179
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+