دانشگاه الزهرا
فراخوان ثبت نام انتخابات شوراي صنفي دانشجويان
ارسال شده در تاریخ 1396/08/01
ساعت 12:44
ارسال کننده:
تعداد بازدید:56
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+