دانشگاه الزهرا
برگزاري انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي درشعبه اروميه
ارسال شده در تاریخ 1396/08/13
ساعت 14:49
انتخابات انجمن هاي علمي گروههاي حسابداري و علم اطلاعات ودانش شناسي شعبه اروميه درتاريخ 11/8/96 برگزار شد. ازهرگروه 5 نفربه عنوان عضو اصلي و از بين 5 نفر يك نفر به عنوان دبير انجمن انتخاب شدند.انتخابات گروههاي ديگر علمي نيز برگزار خواهد شد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:67
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+