دانشگاه الزهرا
دانشكده هنر:
فراخوان كنفرانس بين المللي تعامل بين طراحي صنعتي و معماري داخلي
زمان: 9 و 10 اسفند ماه 96
محل و زمان برگزاري:
سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهراء (س)

زمان برگزاري كنفرانس و كارگاه آموزشي
9-10 اسفند ماه 1396
آخرين زمان دريافت مقاله و اثر
30 دي ماه 1396
اعلام نتايج داوري
15 بهمن ماه 1396
آخرين زمان تبت نام
19 بهمن 1396
 
 
 
تاریخ:
1396/09/01
تعداد بازدید:
319
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+