دانشگاه الزهرا
معرفي مقاله عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي به عنوان مقاله پراستناد
ارسال شده در تاریخ 1396/09/08
ساعت 12:52
يكي از مقالات آقاي دكتر يداله اردوخاني عضو هيات علمي گروه رياضي دانشكده علوم رياضي تحت عنوان :
Numerical solution of fractional pantograph differential equations by using generalized fractional-order Bernoulli wavelet
چاپ شده در مجله:
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

بنابر گزارش: ESI) Essential Science Indicators ) مقاله پر استناد شناخته شده است.
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا (س)، ضمن عرض تبريك، سلامتي و توفيق روزافزون ايشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:334
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+