دانشگاه الزهرا
ملاقات معاون مديريت همكاريهاي علمي بين المللي دانشگاه الزهرا با رييس دانشگاه UPM مالزي
ارسال شده در تاریخ 1396/09/12
ساعت 11:30
دكتر حجت الله جواني معاون مديريت همكاريهاي علمي بين المللي دانشگاه الزهرا به اتفاق دكتر مصطفي نوروزي عضو هيات علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه الزهرا عصر روز يكشنبه 12 آذرماه 1396 به منظور تبادل يادداشت تفاهم همكاري بين دو دانشگاه، با پروفسور عيني ادريس رييس دانشگاه UPM مالزي ديدار و در خصوص آغاز همكاري دانشگاهي گفتگو كردند. موضوع امضاي يادداشت تفاهم همكاري آموزشي و پژوهشي، تبادل استاد و دانشجو، انجام مطالعات تطبيقي و طرح هاي پژوهشي مشترك و برگزاري كنفرانس هاي علمي متقابل در دو دانشگاه، از مدتها پيش بين دو دانشگاه در دست مذاكره و گفت و گو است. در پي تلاش ها و پيگيري هاي انجام شده از سوي دكتر عباس قنبري رايزن علمي ايران در مالزي و دكتر مصطفي نوروزي عضو هيات علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه الزهرا، امضاي يادداشت تفاهم آغاز همكاريهاي آموزشي و پژوهشي بين دو دانشگاه طي سفر پروفسور عيني ادريس به كشورمان به امضاي رييسان دو دانشگاه خواهد رسيد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:151
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+