دانشگاه الزهرا
حضور رئيس دانشگاه در جمع دانشجويان سراي فرزانگان
ارسال شده در تاریخ 1396/09/22
ساعت 09:28
در ادامه سلسله ملاقات هاي مسئولان دانشگاه با دانشجويان خوابگاهي، در چهارشنبه شب مورخ 96/9/22 رياست دانشگاه خانم دكتر ملانظري، معاون دانشجويي خانم دكتر عطركار روشن، مدير امور دانشجويي خانم ميري بلوچي و رئيس اداره امور خوابگاه ها خانم ميرمعيني، نشستي صميمانه با دانشجويان خوابگاهي از ساعت 19 الي 21:30 در اتاق مطالعه گلستان 2 برگزار نمودند.
در اين نشست مسئولان دانشگاه؛ در گفتگويي دوستانه، از نزديك در جريان مسائل، درخواست ها و نقطه نظرات دانشجويان قرار گرفتند و دانشجويان سئوالات خود را در حوزه هاي مختلف مطرح نموده و به بحث وتبادل نظر پرداختند و از ملاقات هاي دوره اي تشكر نمودند.
در پايان خانم دكتر ملانظري ضمن ابراز خرسندي درجمع دانشجويان، دستور پيگيري برخي از موارد درخواست شده از سوي دانشجويان را صادر نمود.

ارسال کننده:
تعداد بازدید:147
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+