دانشگاه الزهرا
انتصاب مدير دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)
ارسال شده در تاریخ 1396/09/29
ساعت 13:18
خانم دكتر ملانظري- سرپرست دانشگاه الزهرا(س)- طي حكمي به تاريخ 29 آذرماه 1396، خانم زهرا گياهي را به سمت مدير دانشجويي دانشگاه منصوب نمود.
خانم دكتر ملانظري در متن حكم خانم گياهي با ذكر شايستگي ها و توانمندي، موفقيت ايشان را در پيشبرد امور با استعانت از خداوند متعال آرزو نموده و طي حكم ديگري به همين تاريخ از زحمات و تلاش هاي خانم عصمت ميري بلوچي در اين سمت قدرداني كرده است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:477
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+