دانشگاه الزهرا
مراسم افتتاحيه كتابخانه مركزي دانشگاه
ارسال شده در تاریخ 1396/10/05
ساعت 08:39
 
 
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:511
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+