دانشگاه الزهرا
ارتقاء مرتبه برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در آذر ماه 96
ارسال شده در تاریخ 1396/10/05
ساعت 10:54
طبق اعلام معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در صد و سي و هشتمين نشست هيئت مميزه دانشگاه مورخ 29/9/96 براساس ضوابط مندرج در آئين نامه ارتقاء به شماره 98727/15/89 مورخ 3/12/89 ارتقاء مرتبه خانمها: فاطمه علايي رحماني، عضو هيئت علمي دانشكده الهيات؛ سيده فاطمه موسوي، عضو هيئت علمي پژوهشكده زنان، مينا جيگاره، عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات و سعيده شعاري نژاد عضو هيئت علمي دانشكده فيزيك و شيمي از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري به تصويب رسيد.
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا (س)، ضمن عرض تبريك، سلامتي و توفيق روزافزون نامبردگان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:556
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+