دانشگاه الزهرا
نشست پيرامون " فراگير شدن استفاده از فضاي مجازي، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي نهاد خانواده"
معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا(س) در راستاي برگزاري اولين همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري پيش نشستي را با موضوع " فراگير شدن استفاده از فضاي مجازي، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي نهاد خانواده" باحضور دكتر حميد رضا آيت اللهي در زوز چهارشنبه 13 دي 1396 از ساعت 10 الي 12 در تالار انديشه دانشگاه الزهرا(س) واقع درطبقه ششم ساختمان خوارزمي برگزار مي نمايد. از علاقمندان به اين نشست دعوت مي گردد تا در اين نشست شركت نمايند.
 
 
تاریخ:
1396/10/13
تعداد بازدید:
88
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+