دانشگاه الزهرا
پيوستن دانشگاه الزهرا(س) به آژانس دانشگاههاي فرانسه زبان(AUF)
ارسال شده در تاریخ 1396/10/16
ساعت 12:00
با پيگيري به عمل آمده توسط گروه زبان فرانسه دانشكده ادبيات و مديريت همكاري هاي علمي و بين المللي، دانشگاه الزهرا(س) توانست عضو آژانس دانشگاههاي فرانسه زبان ( Agence universitaire de la Francophonie) شود.
گفتني است در جلسه آذرماه 1396 هيئت مديره اين آژانس در شهر پاريس، درخواست رسمي و پرونده دانشگاه الزهرا مورد بررسي قرار گرفت و با آن موافقت گرديد. پذيرفته شدن دانشگاه الزهرا(س) به معني استفاده همه رشته ها و حوزه هاي دانشگاه از مجموعه امكانات و همكاري هايي است كه آژانس‌ در اختيار دارد. تعهدات و وظايف اين آژانس بر پايه احترام به اصول و ارزش هاي تفاوت فرهنگي و مشاركت و همكاري بنا شده است.
برخي از تعهدات آژانس نسبت به دانشگاه عضو بدين قرار است: تسهيل نمودن دسترسي اعضا به منابع جهاني مؤسسات عضو، دانشگاهها و محققان فرانسوي زبان، تسهيل در گسترش پروژه هاي بينا منطقه اي و همكاري هاي ميان مؤسسات عضو و همراهي آنان در آماده سازي و تدوين پروژه هاي علمي بر پايه ي برنامه ريزي چهارساله ي آژانس دانشگاهي فرانسوي زبان، فراهم آوردن امكان دسترسي مؤسسات عضو به ابزارها و منابع آموزشي منطبق با نيازها و بافت منطقه اي ، به ويژه با فراهم نمودن امكان استفاده از تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي آموزش و تحقيق، مطلع نمودن مداوم همه ي مؤسسات عضو از فعاليتهاي اصلي با ماهيت علمي يا نهادي كه توسط آژانس دانشگاهي فرانسوي زبان تنظيم مي شود، تضمين پيشرفت و توسعه ي دانشگاه هاي عضو شبكه و فعاليتهاي آنان به كمك امكانات مختلف ارتباطي كه آژانس داراست. دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تبريز، دانشگاه تربيت مدرس، و برخي ديگر از دانشگاه هاي مهم ايران عضو اين نهاد هستند.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:186
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+