دانشگاه الزهرا
ملاقات رييس و اعضاي هيات رييسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده تربيت بدني
ارسال شده در تاریخ 1396/10/12
ساعت 14:38
روز يكشنبه 10 دي ماه 96 خانم دكتر ملانظري، سرپرست دانشگاه، به همراه آقاي دكتر اردوخاني، معاون پژوهشي و فناوري، آقاي دكتر سيف برقي، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي، آقاي دكتر رحماني، معاون اداري و مالي و خانم دكتر نوارچي رئيس دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه، ضمن حضور در دانشكده تربيت بدني با رييس، مسئولان، اعضلي هيات علمي و غير علمي ديدار و گفتگو نمودند.
در اين نشست ابتدا خانم دكتر شجاعي، رئيس دانشكده تربيت بدني، ضمن خوش آمدگويي در خصوص پاره اي از مسايلي كه منجر به بهبود كيفي فضاهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده مي گردد، توضيحاتي را ارائه نمود و در ادامه معاونين و مديران گروه هاي آموزشي مسايل مربوط به حوزه هاي خود را مطرح كردند. سپس رياست و ساير مسئولان حاضر پاسخگوي سوالات و موارد مطرح شده بودند.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:21
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+