دانشگاه الزهرا
تقدير از دانشجوي مدال آور المپياد علمي دانشجويي در جلسه شوراي دانشگاه
ارسال شده در تاریخ 1396/10/18
ساعت 14:41
رياست و اعضاي شوراي دانشگاه درجلسه مورخ 17/10/96 اين شورا از زهرا اويسي دانشجوي رشته ي آمار كه موفق به كسب مدال برنز در بيست و دومين المپياد علمي - دانشجويي كشور شده بودند، تقدير به عمل آوردند.
همچنين در اين جلسه از اقدامات اعضاي دانشكده علوم رياضي و گروه آمار نيز كه در اين موفقيت نقش داشتند قدرداني گرديد.
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا(س) كسب اين مقام را به ايشان و همكاران دانشكده علوم رياضي تبريك گفته و توفيقات روزافزون ايشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:248
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+