دانشگاه الزهرا
ملاقات رييس و اعضاي هيات رييسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
ارسال شده در تاریخ 1396/10/18
ساعت 15:11
روز شنبه 16/10/96 دكتر مهناز ملانظري- سرپرست دانشگاه- به همراه دكتر سيف برقي-معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي-، دكتر اردوخاني- معاون پژوهشي و فناوري-، دكتر رحماني- معاون اداري و مالي دانشگاه- در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي حضور يافتند.
در اين جلسه هيات رئيسه و جمعي از اعضاي هيات علمي و غيرعلمي دانشكده شركت داشته و پس از خير مقدم دكتر غائبي-رييس دانشكده- اعضاي حاضر مطالب و نقطه نظرات خود را با اعضاي هيات رئيسه دانشگاه مطرح نموده و مستمع پاسخ مسئولان بودند.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:302
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+