دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
مرحله دانشگاهی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور
مهلت ارسال آثار برای بخش های پژوهشی، هنری، ادبی و فن آوری تا تاریخ 30 اردیبهشت 1397
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1396/10/23
تعداد بازدید:
1260
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+