دانشگاه الزهرا
روز ملي هواي پاك و اهداي گياهان سبز به همكاران دانشگاهي
ارسال شده در تاریخ 1396/10/30
ساعت 13:07
معاونت فرهنگي و اجتماعي به مناسبت روز ملي هواي پاك اقدام به اهداي گياهان آپارتماني مزين به "شعار طبيعت سبز، هواي پاك و زندگي سبز" به همراه بروشور با موضوع "قوانين هواي پاك" به كاركنان دانشگاه الزهرا (س) نمود.
29 دي ماه روز هواي پاك نامگذاري شده است كه هدف از آن ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلي كاهش آلودگي هوا، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي باشد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:206
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+