دانشگاه الزهرا
ارتقاي رتبه اعضاي هيات علمي دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1396/11/03
ساعت 09:54
طبق اعلام معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در صد و سي و نهمين نشست هيأت مميزه دانشگاه مورخ 27/10/96 براساس ضوابط مندرج در آئين نامه ارتقا به شماره 98727/15/89 مورخ 3/12/89 ارتقاء مرتبه اعضاي هبأت علمي به شرح ذيل به تصويب رسيد.
- خانم زهره توازياني، عضو هيأت علمي دانشكده الهيات از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي
- خانم انسيه خزعلي، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي
- خانم ام البنين چابكي، عضو هيأت علمي پژوهشكده زنان از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه علمي دانشگاه الزهرا (س)، ضمن عرض تبريك به نامبردگان، سلامتي و توفيقات روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:507
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+