دانشگاه الزهرا
بازديد دانش آموزان دوره دوم متوسطه از دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1396/11/04
ساعت 14:24
به منظور پيشبرد اهداف هدايت تحصيلي و آشنايي هر چه بهتر و دقيق تر دانش آموزان با رشته¬هاي تحصيلي و امكانات دانشگاه الزهرا(س) جمعي از دختران دانش آموز رشته تجربي دبيرستان دوره دوم متوسطه آيين روشن در تاريخ 4/11/96 از دانشگاه بازديد نمودند.
طي اين برنامه كه با درخواست مسئولان اين دبيرستان و با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه و همكاري مسئولان دانشكده فيزيك- شيمي برگزار گرديد؛ دانش آموزان از آزمايشگاه هاي دانشكده و مكان هاي مختلف دانشگاه نظير كتابخانه مركزي بازديد كرده و از راهنمايي كارشناسان آزمايشگاه ها بهره مند شدند.
در پايان اين ديدار از طرف روابط عمومي، هداياي يادبود دانشگاه به دانش آموزان تقديم شد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:443
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+