دانشگاه الزهرا
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي:
برگزاري دومين كنگره نماز و سلامت روان در دانشگاه الزهرا(س)
زمان: 8 و 9 اسفند 96
كنگره نماز و سلامت روان، در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، 8 و9 اسفند ماه 1396، در دانشگاه الزهرا برگزار مي‌شود

رئيس كنگره جناب آقاي دكتر غلامعلي افروز، عضو هيات علمي دانشگاه تهران ، دبير علمي سركار خانم دكتر ملوك خادمي و دبير اجرائي سركار خانم دكتر زهرا هاشمي از اعضاء گروه روان‌شناسي تربيتي دانشگاه الزهرا(س)مي باشند
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1396/11/15
تعداد بازدید:
126
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+