دانشگاه الزهرا
انتخاب دكتر ملانظري به عنوان رييس دانشگاه الزهرا(س) در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ارسال شده در تاریخ 1396/11/18
ساعت 08:00
در جلسه عصر سه‌شنبه 17 بهمن ماه 96 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر مهناز ملانظري به عنوان رياست دانشگاه الزهرا(س) انتخاب شد.
دكتر مهناز ملانظري پيش از اين با حكم وزير علوم تحقيقات و فناوري به عنوان سرپرست دانشگاه الزهرا منصوب گرديده و با تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رييس دانشگاه الزهرا(س) انتخاب شد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:547
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+