دانشگاه الزهرا
1396/11/24 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_eftetahmoaven-b744f7e2-3264-4ca2-90b8-06faa4e4604b.jpg
آغاز شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور
شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور در سالن اشراق دانشگاه الزهرا(س) اغاز شد.
قرار است در شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور كه از ساعت 8:30 در تالار اشراق دانشگاه الزهرا(س) اغاز شد پس از خير مقدم رييس دانشگاه الزهرا(س)، سخنراني رييس سازمان امور دانشجويان و گزارش رييس صندوق رفاه دانشجويان، دكتر شريعتي نياسر معاون اموزشي وزارت علوم سخنراني كند.
سخنراني وزير علوم تحقيقات و فناوري و مديركل دانشجويان بين الملل سازمان از ديگر برنامه هاي اين گرد همايي است.
از ساعت 13:30 و با حضور دكتر نوري خواه معاون امور اموزش عالي تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور و جلسه پرسش و پاسخ برنامه هاي بعد از ظهر گرد همايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور اغاز مي شود.
سخنراني دكتر پور فلاح معاون وزير اطلاعات و جلسه پرسش و پاسخ ، گزارش دكتر عليزاده مدير كل اداره تربيت بدني و دكتر نوذري مدير كل امور دانشجويان داخل از ديگر برنامه هاي بعد از ظهر است.
نخستين روز شصت و يكمين گرد همايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور با نماز مغرب و عشا درساعت 20 پايان مي يابد.
دانشگاه الزهرا(س) فردا نيز ميزبان دومين روز اين گردهمايي دو روزه است.
تعداد بازدید: 120
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+