دانشگاه الزهرا
1396/11/25 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_IMG_9368-3180fc86-f1e5-45a8-951b-e35e4e8fad03.jpg
بازديد رئيس دانشگاه و معاونين دانشجويي دانشگاه هاي كشور از نمايشگاه هاي دانشكده هنر
همزمان با برگزاري شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاههاي كشور در دانشگاه الزهرا(س) در تاريخ هاي 24 و 25 بهمن ماه 96، نمايشگاهي از آثار دانشجويان در حوزه هاي سفال و سراميك – طراحي پارچه – طراحي لباس – و سوزندوزي در نگارخانه دانشكده هنر برپا شد. اين نمايشگاه مورد استقبال مدعوين اين همايش قرار گرفت.
همچنين دكتر ملانظري- رئيس دانشگاه الزهرا- به همراه دكتر كاتب- رئيس دانشكده هنر- از آثار دانشجويان بازديد نمودند.
طي اين بازديد رياست دانشگاه ضمن تشكر از برپايي اين نمايشگاه، هنر نمايي و تلاش دانشجويان را ستود.
تعداد بازدید: 167
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+