دانشگاه الزهرا
1396/11/25 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_photo_2018-02-14_11-22-00-a3951415-923a-4db9-b7a3-822f3df22517.jpg
برگزاري نشست هاي روز دوم شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور
نشست هاي تخصصي روز دوم شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور در سالن اشراق دانشگاه الزهرا( س) با حضور مسئولان سازمان امور دانشجويان و صندوق رفاه در تاريخ 25 بهمن ماه 96 برگزار گرديد.
در نشست صبح اين گردهمايي دو روزه، دكتر قنبري- قائم مقام رئيس صندوق رفاه دانشجويان-، دكتر سجادي- معاون سرمايه گذاري و پشتيباني صندوق رفاه- گزارشي در خصوص برنامه هاي صندوق از جمله ساخت سراهاي جديد دانشجويي، غذاخوري ها وامور مربوط به تسهيلات، ارائه نموده و سپس دكتر صادقي- مدير كل دفتر مشاوره وسلامت سازمان امور دانشجويان- پيرامون اهميت افزايش نشاط اجتماعي دانشجويان وتوجه به روانشناسي مثبت نگر در دانشگاه ها صحبت نمود.
در ادامه جلسه ضمن برگزاري جلسه پرسش و پاسخ، معاونين دانشجويي دانشگاههاي كشور نقطه نظرات و تجربيات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده در گردهمايي، بيان داشتند. اين گردهمايي تا ساعت 17.30 ادامه خواهد يافت.
تعداد بازدید: 147
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+