دانشگاه الزهرا
1396/11/28 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_photo_2018-02-15_13-41-21-ab69b594-90c0-409d-a529-3354caf3d41f.jpg
اختتاميه شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا(س) برگزار گرديد
شصت و يكمين گردهمايي معاونين دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور كه از صبح 24 بهمن ماه 96 در سالن اشراق دانشگاه الزهرا(س) با حضور وزيرعلوم تحقيقات و فنآوري، مسئولان و معاونين دانشجويي آغاز گرديد، بعدازظهر روز 25 بهمن ماه به كار خود پايان داد.
در اين جلسه دكتر صديقي، معاون وزير و رييس سازمان امور دانشجويان ضمن تشكر از معاونين دانشجويي براي پذيرش و انجام مسئوليت خطير در اين حوزه و حضور پرشور در اين گردهمايي از رياست، معاون دانشجويي،مشاور رئيس دانشگاه در امور دانشجويي-فرهنگي وهمكاران حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه براي ميزباني مناسب و ايجاد شرايط مطلوب در برگزاري مراسم تقدير نمود.
دكتر صديقي از دبيران مناطق نيز براي مشاركت و همفكري مستمر با سازمان تشكر نموده و به اهميت نقش شوراهاي صنفي در دانشگاه و استفاده از ظرفيت فكري دانشجويان و مشاركت در چارچوب قوانين دانشگاه براي ارايه خدمات بهتر پرداخت.
دومين سخنران مراسم اختتاميه مهندس يزدان مهر، رييس صندوق رفاه دانشجويان، بود كه در خصوص ارزيابي دانشگاه ها از نظر فضاي خوابگاهي، سلف سرويس و ارايه تسهيلات از طرف صندوق و تقدير از دانشگاهاي برتر، برنامه ريزي براي سال آتي در زمينه ارائه وام شهريه به دانشجويان دانشگاه آزاد وغيرانتفاعي از طريق بانك، حضور نمايندگان صندوق رفاه در كميسيون هيات امنا به عنوان نماينده دائمي صندوق جهت طرح مسائل مربوطه، جذب اجاره بهاي خوابگاه و عودت به دانشگاه ها به عنوان سياست تشويقي و ايجاد ساز و كار براي تاثير گذاري مناسب تر در اين زمينه صحبت كرد.
سخنران سوم مراسم اختتاميه دكتر نوزري، مدير كل اموردانشجويان داخل، بود. ايشان نيز در صحبت هاي خود به مباحثي نظير توجه به بين المللي سازي دانشگاه ها و جذب دانشجويان بين الملل در كشور،اهميت ارتباط مركز مشاوره با دانشجويان و استفاده موثر از همياران در شناسايي و رفع مشكلات دانشجويان، توجه جدي به پيمايش سيماي دانشجويي در ارايه خدمات بهتر، ايجاد فضايي نشاط آور دردانشگاه ها و اهميت بيشتر به برگزاري برنامه هاي ورزشي و برپايي المپيادهاي دانشجويي، لزوم توجه به مسائل انضباطي دانشجويان و رفع مشكلات آنان واقدامات حمايتي از طريق كمسيون موارد خاص، ايجاد آمادگي براي مواجهه با بلاياي طبيعي و مديريت بحران و توجه به شوراي صنفي دانشجويان به عنوان بازوهاي فكري در چارچوب قوانين و مقررات داننشگاه را مطرح نمود.
در پايان مراسم تابلوهاي نقاشي كه توسط دانشجويان رشته نقاشي دانشگاه الزهرا(س) ترسيم گرديده بود به عنوان هداياي يادبود به مدعوين تقديم گرديد. ضمنا در برگزاري اين گردهمايي كه با تلاش و همت همكاران حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه برپا شد ساير بخش هاي دانشگاه به ويژه حوزه معاونت اداري و مالي و روابط عمومي نيز نقش موثري داشتند.
تعداد بازدید: 179
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+