دانشگاه الزهرا
1396/11/28 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_IMG_8966-f9e8573a-3ed1-4dbd-97f4-f83eecefad7a.jpg
سخنراني پژوهشگر دانشگاه اليكانته اسپانيا در دانشگاه الزهرا(س)
دكتر خوزه كوتياس، محقق و استاد تاريخ ايران در دوره صفويان، از دانشگاه اليكانته اسپانيا، روز سه شنبه 24 بهمن­ ماه 1396، در محل دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا سخنراني با عنوان "روابط ايران و اسپانيا در دوره صفوي" ايراد نمود. اين سخنراني با همكاري مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه و دانشكده الهيات و با حضور معاون پژوهشي و اجرايي دانشكده و اساتيد و دانشجويان گروه تاريخ، فرهنگ و تمدن اسلامي، گروه اديان و عرفان و نيز گروه تاريخ دانشگاه الزهرا برگزار شد. دكتر خوزه كوتياس با انجام پروژه تحقيقاتي در مورد روابط ايران و اسپانيا در قرن شانزدهم و بررسي مدارك و مستندات تاريخي از روابط شاه طهماسب صفوي و فيليپ دوم، پادشاه اسپانيا، كتابي با عنوان اروپايي ديگر را به رشته تحرير درآورده است.
تعداد بازدید: 130
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+