دانشگاه الزهرا
1396/12/08 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_theo1-6ecb9c90-9b50-448c-b338-95f7c09a6c6f.jpg
سخنراني عضو هيئت علمي دانشگاه بيرمنگام در دانشكده الهيات
دكتر اليور شاربروت استاد دانشگاه بيرمنگام با حضور در جمع اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشكده الهيات در خصوص موضوع كربلا و لندن: شبكه هاي فراملي شيعه ميان بريتانيا و خاورميانه صحبت نمود.
اين برنامه با همكاري مشترك دانشكده الهيات و مديريت همكاري هاي علمي بين الملل دانشگاه الزهرا(س) در تاريخ 96/12/6 برگزار گرديد و طي آن دكتر اليور شاربروت در خصوص فعاليت هاي نهادهاي آموزشي شيعيان و منطقه سكونت آنان در لندن گزارشي مبسوط ارائه نمود. وي به تنوع جمعيتي شيعيان در لندن و به ويژه منطقه برنت اشاره و در ادامه عنوان نمود كه در اين منطقه شيعيان از كشورهاي هند، پاكستان، عراق، آفريقا زندگي مي‌كنند. شيعيان داراي چندين نهاد آموزشي، دانشگاهي هستند و بنيادهاي آيت الله خويي و دعوه الاسلام از مراكز عمده فعاليت هاي شيعيان در لندن هستند. اين بنيادها تعاملات بين شيعيان در لندن و انگلستان را فراهم ساخته و همچنين داراي روابط با شيعيان ساير كشورها بوده و به همين سبب داراي تأثيرات منطقه اي و فرامنطقه اي هستند.
تعداد بازدید: 223
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+