دانشگاه الزهرا
1396/12/12 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_badminton-945473a3-0088-4ffd-a58b-c5e89f8a1bd7.jpg
كسب مقام دوم قهرماني تيم بدمينتون دانشگاه الزهرا در مسابقات قهرماني دانشجويان دختر منطقه يك كشور
تيم بدمينتون دانشگاه الزهراس در مسابقات قهرماني دانشجويان دختر منطقه يك كشور توانست از بين 16تيم شركت كننده به مقام دوم قهرماني دست يابد.
روابط عمومي به نمايندگي از جامعه دانشگاهي الزهرا(س) ضمن عرض تبريك به دانشجويان ورزشكار و پرتلاش، مربي و سرپرست تيم، سلامتي و توفيقات روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

اسامي ورزشكاران: خانم ها حديث فروتن، ثمين حسنوند، شبنم گودرزي، فريماه فقيهي، غزل تجسسي و مائده عليخاني

مربي: سارا شعباني

سرپرست: زهرا روزبهاني
تعداد بازدید: 111
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+