دانشگاه الزهرا
1396/12/13 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_photo_2017-08-06_10-52-36-0a7904d0-90be-405d-a3eb-b2f9a2a7b8f6.jpg
كسب نشان ملي مرغوبيت اثر توسط دانشجوي رشته صنايع دستي
ياسمن مدني قهفرخي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته صنايع دستي (گرايش چوب)، موفق گرديد نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي را براي اثر صندوقچه موزيكال خود در سال 1396 را كسب نمود.
گفتني است اثر ايشان جزو 16 اثر برگزيده از 98 اثر هنرمندان صنايع‌دستي استان تهران انتخاب گرديد و توانست پس از داوري براساس معيارها و شاخص‌هاي مرغوبيت و استاندارد بودن مواد اوليه، اصالت، زيباشناسي سنتي، نوآوري در طراحي و توليد، قابليت عرضه در بازار و كاربردي بودن محصولات، براي داوري نهايي و دريافت نشان ملي از طرف ستاد صنايع‌دستي انتخاب گردد. داوري نشان ملي مرغوبيت هر دو سال يك بار برگزار مي‌شود و پذيرفته شدگان بعد از اجراي ملي براي داوري جهاني معرفي مي گردند.
روابط عمومي دانشگاه الزهرا(س) اين موفقيت ارزشمند را به دانشجوي هنرمند و اساتيدي كه در پرورش استعداد ايشان نقش داشته اند تبريك گفته و سلامتي و موفقيت روزافزونشان را از درگاه باريتعالي آرزومند است.
 
 
 
تعداد بازدید: 115
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+