دانشگاه الزهرا
1396/12/15 http://www.alzahra.ac.ir/img/NoImage.jpg
انتصاب معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)
خانم دکتر مهناز ملانظری- رئیس دانشگاه الزهرا (س)- طی حکمی به تاریخ 14اسفند ماه 1396، خانم دکتر شهلا بختیاری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات، را به مدت 2 سال به سمت معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا منصوب نمود.
خانم دکتر ملانظری در متن حکم خانم دکتر بختیاری با ذکر توانمندیهای علمی ـ اجرایی و تجربیات ارزشمند ایشان در امور؛ موفقیت ایشان را با اتکال به خداوند و بهره گیری از توانمندی های مجموعه همکاران درمسیر پیشرفت و تعالی روزافزون دانشگاه را خواستار گردیده است.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) طی حکم دیگری در همین تاریخ از زحمات و تلاش¬های خانم دکتر صدیقه عطرکار روشن در مدت تصدی معاونت دانشجویی تشکر و قدردانی نمود.
لازم به ذکرست مراسم تودیع و معارفه در جلسه شورای دانشگاه مورخ 20/12/96 برگزار می گردد.

تعداد بازدید: 187
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+