دانشگاه الزهرا
انتصاب رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1396/12/15
ساعت 10:51
خانم دکتر مهناز ملانظری- رئیس دانشگاه الزهرا (س)- طی حکمی به تاریخ 14اسفند ماه 1396، خانم دکتر محبوبه مباشری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، را به مدت 2 سال به سمت ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا منصوب نمود.
خانم دکتر ملانظری در متن حکم خانم دکتر مباشری با ذکر توانمندیهای علمی ـ اجرایی و تجربیات ارزشمند ایشان؛ موفقیت ایشان را با اتکال به خداوند و بهره گیری از توانمندی های مجموعه همکاران خواستار گردیده است.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) طی حکم دیگری در همین تاریخ از زحمات و تلاش¬های خانم دکتر قهرمانی قاجار در مدت تصدی ریاست دانشکده ادبیات تشکر و قدردانی نمود.
لازم به ذکرست مراسم تودیع و معارفه در جلسه شورای دانشگاه مورخ 20/12/96 برگزار می گردد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:295
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+