دانشگاه الزهرا
بسیج کارکنان:
جشن میلاد بانوی بی همتا
زمان: 16 اسفند
تاریخ:
1396/12/16
تعداد بازدید:
91
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+