دانشگاه الزهرا
دانشكده علوم اجتماعي اقتصاد
اولين همايش بين المللي اقتصاد مقاومتي
تاريخ برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي به زمان ديگري موكول گرديد و تاريخ جديد متعاقبا اعلام خواهد شد
 
 
به اطلاع مي رساند

تاريخ برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي

به زمان ديگري موكول گرديد

و تاريخ جديد در روز چهارشنبه مورخ 14 تيرماه 1396

اعلام خواهد شد
 
 
 
تاریخ:
1395/08/25
تعداد بازدید:
1106
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+