دانشگاه الزهرا
گزارش تصویری از زیباسازی فضاهای دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1397/06/18
ساعت 13:54
 
 
 
گزارش تصویری از زیباسازی فضاهای دانشگاه الزهرا (س) توسط دانشجویان دانشکده هنر، زیر نظر آقای دکتر فرد دهکردی، مدیر گروه نقاشی
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:1329
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+