دانشگاه الزهرا
گزارش تصویری از آماده شدن سایت افق برای ورود دانشجویان در آستانه سال جدید تحصیلی
ارسال شده در تاریخ 1397/06/24
ساعت 08:50
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:328
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+