دانشگاه الزهرا
گزارش تصویری از ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98
ارسال شده در تاریخ 1397/06/24
ساعت 11:27
ارسال کننده:
تعداد بازدید:407
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+