دانشگاه الزهرا
بازنگری و تدوین آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)
ارسال شده در تاریخ 1397/06/19
ساعت 13:34

قانون و مقررات، مجموعه باید ها و نباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند. وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد؛ یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره های مادی و معنوی برگیرند. اگر مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید. قانون یکی از نیازهای انسان برای زندگی در جامعه است. مهمترین هدف قوانین و مقررات، ایجاد فضای امنیت و آرامش است. مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حق و عدالت و جلوگیری از ظلم است.
آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا با هدف ایجاد امنیت، رفاه، آسایش و به منظور تسهیل و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان ساکن بر اساس اسناد بالادستی صندوق رفاه دانشجویان و قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق شرایط بومی دانشگاه الزهرا پس از اخذ نظرات مکتوب مسئولین خوابگاه، انجام 10 ویرایش بر نسخه اولیه و برگزاری دو جلسه 12 ساعته با حضور خانم زهرا گیاهی مدیر امور دانشجویی، خانم زهره جمالی معاون مدیر امور دانشجویی، خانم ثریا مردانی، خانم نرگس میرمعینی و مسئولین شب خوابگاه فرزانگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 13 و 14 شهریور ماه 97 تدوین گردید.
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:52
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+